^

Информация

Клініко-діагностичний центр АМН України “Здоров’я літніх людей” створено на виконання Указу Президента України “Про програму “Здоров’я літніх людей” і відкрито 6 липня 1999 року. Постановою у 2001р. Президії Академії медичних наук України перейменований на Науково-діагностичний центр “Здоров’я літніх людей” АМН України, а у 12.09.06р. Науково-діагностичний центр „Здоров’я літніх людей” АМН України перейменовано у Науково-практичний центр променевої діагностики АМН України.

Директор Центру - доктор медичних наук, професор Дикан Ірина Миколаївна. Основний напрям наукової діяльності - розробка та впровадження у практику нових методів променевої діагностики. Є автором більш ніж 200 наукових праць, в тому числі 2 монографій, які охоплюють практично усі галузі клінічної радіології.

Заступник директора з наукової роботи – кандидат медичних наук Чувашова Ольга Юріївна. Є автором 63 наукових праць, в тому числі 2 монографій з нейрорадіології.

Гловний лікар – кандидат медичних наук Гордієнко Кирил Петрович. Є автором 30 наукових праць.

Заступник головного лікаря – Поліщук Олена Володимирівна.

Головний бухгалтер – Федорова Людмила Степанівна.

В Центрі працює близько 180 співробітників, серед них - 1 доктор медичних наук, професор, 8 кандидатів медичних наук.

В структурі Центру 2 наукові підрозділи: відділ комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії, відділ ультразвукової та рентгенологічної діагностики. Клініко-діагностична частина Центру складається з 5 відділень: рентгенодіагностичне відділення; мамографічний кабінет; відділення ультразвукової діагностики; відділ рентгено-комп’ютерної томографії; відділ магнітно-резонансної томографії. Також існує додаткове обладнання для обробки та зберігання інформації: локальна мережа SIENET Local Computer Net with 9 Magic View Workstations, Dicom 30 Electronic Archive, Barcode Station.

Щорічно установою проводиться більш ніж 52 тисячі досліджень. За вісім років існування Центру було прийнято 189011 пацієнтів з різних регіонів України та проведено 308581 діагностичних обстежень за допомогою найсучасніших методів променевої діагностики.

Основним науковим напрямом роботи Науково-практичного центру променевої діагностики АМН України є: розробка та підвищення інформативності сучасних променевих методів діагностики.

До найбільш важливих досягнень Науково-практичного центру променевої діагностики АМН України відносяться:

Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку наукових досліджень в галузі діагностичної радіології у розвинених країнах світу. Визначення стратегії розвитку наукових досліджень з променевої діагностики в Україні.
Розробка, вдосконалення та впровадження до медичної практики сучасних методів променевої діагностики. Розробка та впровадження нових способів постпроцесінгової обробки медичних діагностичних зображень.
Розробка методів ранньої (доклінічної) діагностики функціональних змін і біохімічних розладів органів та систем із застосуванням функціональних УЗ- СКТ-, МРТ- досліджень та МР-спектроскопії. Наукове обгрунтування адекватності радіодіагностичних методик у вирішенні вищезазначеної проблеми.
Розробка науково-обгрунтованих програм радіологічного скринінгу та моніторингу перебігу захворювань людини.
Розробка науково-обгрунтованих стандартів комплексного застосування сучасних методів променевої діагностики з метою обрання найінформативніших методик та їх поєднань при вирішенні конкретних клінічних завдань з найменшими витратами часу, коштів та мінімальним променевим навантаженням.
Розробка навчальних програм підготовки кадрів для наукової та практичної діяльності в галузі променевої діагностики.
Вчена рада Центру складається з 14 осіб - академіка та член-кореспондента АМН України, докторів та кандидатів медичних наук, провідних наукових співробітників.

Співробітники відділів приймають участь у наукових програмах, що складають пріоритетні напрямки діяльності Академії Медичних Наук України, їх розробки впроваджено у клінічну практику багатьох установ Міністерства Охороні Здоров'я та Академії Медичних Наук України.

За час існування Центру співробітниками було підготовлено та опубліковано більше ніж 293 наукових праць у провідних вітчизняних та закордонних журналах і збірках.

Особливу увагу в роботі Центру також зосереджено на підготовці кадрів та підвищенні кваліфікації – фахівців з променевої діагностики. Лікарі та наукові співробітники центру постійно беруть активну участь у науково-практичних конференціях Асоціації Радіологів України, засіданнях Європейського конгресу радіологів у Відні (Австрія), товариства радіологів Північно-американських країн (RSNA) у Чикаго (США). Десять фахівців є членами Європейської асоціації радіологів, один – асоціації радіологів Північної Америки (RSNA).

За час діяльності Центру були захищені - 1 докторська та 7 кандидатських дисертацій.

Директор центру – д.мед.н., професор Ірина Миколаївна Дикан

Email: rdcams@svitoline.com

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.